MODALITĂȚILE DE ACHITARE A TAXEI DE ÎNSCRIERE, ÎNMATRICULARE ȘI A TAXEI DE ȘCOLARIZARE SUNT URMĂTOARELE:

 

1. Plata prin virament bancar se poate face:
   • în contul RO59 TREZ 0762 0F33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
   • în contul RO71 BTRL 0050 1202 7825 11XX, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

2. Plata prin mandat poștal: se poate face în contul RO59 TREZ 0762 0F33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

3. Plata cu card bancar, prin sistemul POS, la Universitatea din Oradea, program de lucru zilnic între orele 9-16, în perioada prevăzută în calendarul admiterii la nivel de facultate, în Campus Central, la Biroul Taxe (corpul I, parter);

4. Plata în numerar la Universitatea din Oradea, program de lucru zilnic între orele 9-16, în perioada prevăzută în calendarul admiterii la nivel de facultate, în următoarele locații:
   • în Campus Central, la Casieria Centrală (corpul I, etajul I) sau la Biroul Taxe (corpul I, parter);
   • la punctul de încasare din incinta Facultății de Construcții, Cadastru și Arhitectură;
   • la punctul de încasare din incinta Facultății de Protecția Mediului.

5. Plata în numerar la sucursalele Băncii Transilvania, conform programului de lucru stabilit de bancă.
• în contul RO 61 BTRL 0050160100717205 deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - doar pentru depunere în numerar

 

TAXE ADMITERE LICENȚĂ

 

În cadrul concursului de admitere se percep următoarele taxe:

Taxa de înscriere la concursul de admitere - 200 RON

Taxa pentru contestații - 200 RON

Taxa de înmatriculare - 120 RON

Taxă procesare dosar (pentru candidați cu studii anterioare efectuate în străinătate) - 150 Euro

Candidații care se înscriu la mai multe facultăți vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, conform metodologiilor proprii.

Taxa pentru contestații nu va fi percepută în situațiile generate de erorile operatorilor Universității din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidați cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii;
 • cei aflați în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei care au cel puțin un părinte angajat sau pensionat al Universității din Oradea;
 • cei care au cel puțin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat;
 • cei care au obținut în perioada studiilor liceale premii/distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.

Candidații care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copii după certificate de deces ale părinților;
 • adeverințe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali;
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali;
 • documente care să ateste obținerea în perioada studiilor liceale a distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăților.

 

TAXE ADMITERE MASTER

 

În cadrul concursului de admitere se percep următoarele taxe:

Taxa de înscriere la concursul de admitere - 200 RON

Taxa pentru contestații - 200 RON

Taxa de înmatriculare - 120 RON

Taxă procesare dosar (pentru candidați cu studii anterioare efectuate în străinătate) - 150 Euro

Candidații care se înscriu la mai multe facultăți vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, conform metodologiilor proprii.

Taxa pentru contestații nu va fi percepută în situațiile generate de erorile operatorilor Universității din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidați cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii;
 • cei aflați în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei care au cel puțin un părinte angajat sau pensionat al Universității din Oradea;
 • cei care au cel puțin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat.

 

Candidații care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copii după certificate de deces ale părinților;
 • adeverințe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali;
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali.

 

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăților.

 

TAXE DE ȘCOLARIZARE UO

 

Accesați listele pe specializări cu taxele de școlarizare la Universitatea din Oradea.

 

 

×

TOP