CONFIRMARILE SE POT FACE PANA IN DATA DE 16.08.2022 (LUNI-VINERI) Exceptand data de 15.08.2022( Sarbatoare nationala) in intervalul orar  08,00- 15,30 la

BIROUL DE ADMITERE 365- CORPUL J tel.+40259408566 sau +40259408567

Liste provizorii Master Etapa 2

 LISTA CANDIDATILOR ADMISI SI CONFIRMATI IN SESIUNEA IULIE (1)- 2022

Liste in urma Contestatiilor Master Etapa I RDP

LISTE PROVIZORII MASTER

 

 

 !!! Inscrierea candidatilor RDP incepe in data de  04.07.2022

Pagina online pentru inscriere la admitere este https://studinfo.uoradea.ro/admitere/ 

 

 

 

 

Etapa I

Inscrierea candidatilor 04-15.07.2022 orele 16.00

Liste de admitere provizorii si confirmari 16-25.07.2022 orele 16.00

Contestatii 25.07.2022 orele 16.30-26.07.2022 orele 12.00

Solutionarea contestatiilor 26.07.2022 orele 16.00

Lista finala 26.07.2022 18.00

 

Etapa II

Inscrierea candidatilor 16.07-05.08.2022 orele 16.00

Lista finala 17.08.2022

  

Etapa III

Inscrierea candidatilor 05-16.09.2022 orele 16.00

Liste de admitere provizorii si confirmari 19-26.09.2022 orele 16.00

Lista finala 27.09.2022

 

Candidaţii vor fi admişi pe bază de concurs de dosar, media de admitere fiind media examenului de bacalaureat (sau echivalent cu acesta). Studiile pe locurile fără plata taxelor de şcolarizare (cu sau fără bursă) se desfăşoară exclusiv în limba română. Locurile sunt alocate tuturor programelor de studii în limba română în limita capacităţii de şcolarizare. Ierarhizarea candidaţilor se va face în ordinea descrescătoare a mediei de la bacalaureat (sau examen echivalent) pentru admiterea la studii de licenţă, respectiv media de la examenul de licenţă pentru admiterea la studii de masterat. Acolo unde e cazul departajarea se va face pe baza mediei anilor de studiu din liceu (la admiterea la studii de licenţă), respectiv media de promovare a anilor de studii de licenţă (la admiterea la studii de master). Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii sunt obligaţi să depună diploma de bacalaureat (sau echivalentă), respectiv diploma de bacalaureat (sau echivalentă) şi diploma de licenţă, în original, la Universitatea din Oradea în termenele prevăzute în metodologie

×

TOP